READY?!

כשזה מגיע לאתגר, את\ה המומח\ית, או בשפה שלנו -" מומחה צורך"  - ספר\י לנו עלייך, אנחנו ניצור קשר בהמשך בשביל להכיר אותך יותר ובשביל להבין איזה סוג של מייקרים צריכים לפתור את האתגר 

 

daniel.levy@tomglobal.org

שם *
שם