TOM הכח של

 

יש 1.1 ביליון אנשים עם מוגבלויות בעולם, לכל אחד יש קושי ואתגר ספציפי המקשה עליו להתנהל ביומיום, לפעמיים הצורך הוא כל כך ספציפי שהשוק לא יכול לתת לו מענה, וכך פתרונות אמתיים ובעלי ערך לא פותחו עבור אותם אתגרים 

 Developer Groups ו Makeathons מפיקות TOM הקהילות המקומיות של
אשר מחברים מייקרים, מהנדסים, מעצבים ובעלי צורך (אנשים בעלי הבנה עמוקה ויומיומית על האתגר הספציפי שלהם), בשביל לפתח פתרונות לאתגרים יומיומיים

 TOM במהלך אירועי
הקהילות מתעדות את התהליך ואת הדרך בה פיתחו את המוצר ומעלים את תיקי המוצר למאגר פתרונות פתוח, וכך ניתן למוצרים תוקף גלובלי,ולכל אחד בעולם אפשרות לבנות ולשחזר את המוצרים לצורכו האישי

 

Uyen3.jpg

מייקתון

שבעים ושתיים שעות של מרתון מייקינג - תכנון, בניה ופיתוח של פתרונות משני חיים

במייקתון בעלי הצורך והמייקרים חוברים יחד לקבוצת פיתוח ,מטרתה של הקבוצה היא להעניק לבעל הצורך אב טיפוס עובד, אשר ישמש כפתרון לאתגר אשר הציג בפני הקבוצה

:האבות טיפוס שנוצרים במייקתון תורמים לקהילה בכמה רבדים
אבות הטיפוס ינתנו לבעלי הצורך -
אבות הטיפוס ישמשו כבסיס לפיתוח מוצר ותיק מוצק -
    ויונגשו לכל אדם בעולםPUBLIC DOMAINאבות הטיפוס יעלו לאתר כ -

 
הודה שרוני.JPG

קבוצות מפתחים

לאחר המייקתון, לכל קהילה נוצרו מספר אבי טיפוס חדשים אשר משמשים כפתרון לאתגר של  Help one, help many -בעל צורך אחד
קבוצות המפתחים בוחרים אבי טיפוס אשר זקוקים להמשך פיתוח , ובמשך חצי שנה נפגשים פעם PUBLIC DUMAIN בשבוע על מנת לפתח את האב טיפוס לתיק מוצר דיגיטלי, אשר יעלה .TOMלמערכת של
 

 

מאגר פתרונות פתוח

פלטפורמה אינטרנטית פתוחה לשיתוף אבי טיפוס, מוצרים ותיקי מוצר אשר פותחו בכל העולם.
כל אחד יוכל להוריד את הקבצים בצורה חינמית ולבנות את הפתרון לבעלי הצורך בכל העולם

כיום אנו עוסקים בבניה ובפיתוח הפלטפורמה אשר תשמש כלי תקשורת מהיר ונוח בין משתמשים - מייקרים ובעלי צורך, מכל העולם

. לחיפוש פתרונות מהעבר צרו קשר , ונעזור לך למצוא את מה שאתה מחפש


 

!הקימו קהילה
!צרו איתנו קשר , ויחד נשנה את העולם

שם *
שם
איך שמעת עלינו? מאיזה רקע את\ה מגיע\ה? מדוע תרצה\י להיות ראש\ת קהילה